EI、Scopus 收录
中文核心期刊

column
EXPLORE WETTING DYNAMICS AT MICRO AND NANO SCALES: APPLICATIONS AND PROGRESS OF LONG-NEEDLE ATOMIC FORCE MICROSCOPE
Guan Dongshi, Nie Pengcheng, Yan Caishan, Guo Yongjie, Tong Penger
2024, 56(6): 1497-1510. DOI: 10.6052/0459-1879-24-072
Abstract FullText HTML PDF
REVIEW OF SOLUTAL MARANGONI SPREADING ON FREE SURFACE
Huang Yanru, Huang Ruiwen, Ma Xue, Li Zhenzhen, Teng Honghui
2024, 56(6): 1511-1528. DOI: 10.6052/0459-1879-23-532
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS ON DROP IMPACT ON FLEXIBLE SUBSTRATES
Xu Yongqi, Peng Zerui, Zhou Xinping
2024, 56(6): 1529-1539. DOI: 10.6052/0459-1879-23-603
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS ON THE MARANGONI INSTABILITY OF A DROP/BUBBLE IMMERSED IN LINEARLY STRATIFIED LIQUIDS
Li Yanshen
2024, 56(6): 1540-1551. DOI: 10.6052/0459-1879-24-034
Abstract FullText HTML PDF
BOUNCING DYNAMICS OF IMPINGING VISCOELASTIC DROPLETS ON SUPERHYDROPHOBIC SURFACES
Liu Yonghong, Wang Yile, Dai Minglu, Ding Yi, Jin Yakang, Chen Longquan
2024, 56(6): 1552-1562. DOI: 10.6052/0459-1879-24-028
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGICAL EVOLUTION CHARACTERISTICS OF LIQUID SHEETS FORMED BY MICROJETS IMPINGEMENT
Cai Guohui, Zhang Xiaoguang, Wu Erjun, Liu Zhihao, Wang Bo, Chen Xiaodong
2024, 56(6): 1563-1572. DOI: 10.6052/0459-1879-24-071
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS OF LIQUID MICRO-FLOW MEASUREMENT TECHNIQUES
Hou Likai, Fan Xu, Jin Yuzhuo, Liu Mingyang, Bao Fubing
2024, 56(6): 1573-1584. DOI: 10.6052/0459-1879-23-500
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON DRAG REDUCTION CHARACTERISTICS OF MICROCHANNELS BASED ON SURFACE COMPOSITE STRUCTURES
Zhu Ming, Yao Zhaohui
2024, 56(6): 1585-1594. DOI: 10.6052/0459-1879-24-030
Abstract FullText HTML PDF
ANALYTICAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF MELTING ICE SLIDING ALONG INCLINED SUPERHYDROPHOBIC SURFACE WITH AIR SLOT
Wang Haoli
2024, 56(6): 1595-1605. DOI: 10.6052/0459-1879-24-055
Abstract FullText HTML PDF
NUMERICAL SIMULATION OF ATOMIZATION PROCESS OF SELF-IMPINGEMENT AND IMPINGEMENT BIPROPELLANTS
Zhang Mengyi, Wu Lei, Ba Yan, Yang Wenjing, Liu Haihu
2024, 56(6): 1606-1614. DOI: 10.6052/0459-1879-24-040
Abstract FullText HTML PDF
AN INVESTIGATION ON CH4 HYDRATE TRANSITION AND GAS BUBBLE EVOLUTION ON A MICROFLUIDIC CHIP
Zhang Jidong, Yin Zhenyuan, Li Qingping, Li Shuxia, Jiao Hongmei, Liu Xiaohui
2024, 56(6): 1615-1623. DOI: 10.6052/0459-1879-23-598
Abstract FullText HTML PDF
THE SHUT-IN IMBIBITION MECHANISM OF HYDRAULIC FRACTURING-ASSISTED OIL DISPLACEMENT IN TIGHT RESERVOIRS BASED ON MOLECULAR SIMULATION
Wang Fengjiao, Meng Xianghao, Liu Yikun, Xu He, Hu Chaoyang
2024, 56(6): 1624-1634. DOI: 10.6052/0459-1879-24-026
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTIC PARAMETER MEASUREMENT OF GAS-LIQUID TWO-PHASE SLUG FLOW BASED ON HIGH-SPEED CAMERA METHOD
Zhao Ning, Ma Tianzhuang, Bu Pengyue, Liu Weiguang, Dong Fang
2024, 56(6): 1635-1643. DOI: 10.6052/0459-1879-23-564
Abstract FullText HTML PDF
WAVERIDING DEPENDENT AREA
Meng Xufei, Bai Peng, Liu Jianxia, Chen Lili, Liu Chuanzhen
2024, 56(6): 1644-1654. DOI: 10.6052/0459-1879-23-510
Abstract FullText HTML PDF
ADVANCES IN DESIGN AND OPTIMIZATION OF WAVERIDER —— FROM HYPERSONIC TO WIDE-SPEED RANGE
Liu Wen, Guo Shuaiqi, Liu Yang, Wang Famin, Zhang Chen'an
2024, 56(6): 1655-1677. DOI: 10.6052/0459-1879-23-589
Abstract FullText HTML PDF
A LOOSE COUPLING NUMERICAL SIMULATION METHOD BETWEEN FLOW FIELD AND ELECTROMAGNETIC FIELD OF HYPERSONIC VEHICLE
Li Heng, Wang Bin, Ye Liuqing, Li Kai, Jin Ke
2024, 56(6): 1678-1687. DOI: 10.6052/0459-1879-23-514
Abstract FullText HTML PDF
OPTIMIZATION STUDY OF BOUNDARY LAYER MASS INJECTION FLOW RATE BY ZONAL DIVISIONS FOR HEAT AND DRAG REDUCTION OF HIGH-SPEED VEHICLES
Hu Wenjie, Qiu Yunlong, Zou Hao, Wu Changju, Chen Weifang
2024, 56(6): 1688-1701. DOI: 10.6052/0459-1879-23-512
Abstract FullText HTML PDF
DESIGN AND OPTIMIZATION OF VARIABLE CROSS-SECTION LATTICE STRUCTURE BASED ON GREY WOLF OPTIMIZATION ALGORITHM
Zhang Shubai, Ding Zhe, Huang Kaixuan, Zhang Yan
2024, 56(6): 1702-1712. DOI: 10.6052/0459-1879-23-592
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH AND OPTIMIZATION OF IMPACT RESISTANCE OF NOVEL GRADIENT CONTINUOUS CONTROLLABLE SANDWICH PANELS
Lu Chuanhao, Zhou Yuqi, Cao Yong, Li Jie, Liu Zhifang, Chen Long
2024, 56(6): 1713-1726. DOI: 10.6052/0459-1879-23-569
Abstract FullText HTML PDF
DATA-DRIVEN CRACK IDENTIFICATION MODELS IN SEMI-INFINITE MEDIA
Jiang Shouyan, Deng Wangtao, Sun Liguo, Du Chengbin
2024, 56(6): 1727-1739. DOI: 10.6052/0459-1879-23-550
Abstract FullText HTML PDF
INFLUENCE OF WRINKLE ON THE TENSILE PROPERTIES OF COMPOSITE LAMINATES: EXPERIMENTS AND NUMERICAL MODEL
Ling Shengbo, Yao Qi, Wang Lepeng, Mei Jie, Wu Zhen
2024, 56(6): 1740-1751. DOI: 10.6052/0459-1879-23-578
Abstract FullText HTML PDF
FLUID-STRUCTURE-ACOUSTIC ANALYSIS OF A COMPOSITE PANEL-CAVITY SYSTEM SUBJECTED TO AN OBLIQUE SHOCK IMPACT
Liu Hao, Qu Yegao, Meng Guang
2024, 56(6): 1752-1761. DOI: 10.6052/0459-1879-23-546
Abstract FullText HTML PDF
RESRARCH ON THE CONTACT DYNAMIC ANALYSIS METHOD OF VEHICLE ON NONSMOOTH ROAD SURFACE
Song Ningning, Zhao Jian, Gong Jue, Li Linhui, Peng Haijun
2024, 56(6): 1762-1774. DOI: 10.6052/0459-1879-23-549
Abstract FullText HTML PDF
THEORETICAL MODEL AND LOW-FREQUENCY VIBRATION ISOLATION CHARACTERISTICS OF STACKED MIURA-ORI VIBRATION ISOLATORS
Fan Dongzhi, Ling Peng, Ma Hongye, Pan Xiagui, Yan Bo
2024, 56(6): 1775-1783. DOI: 10.6052/0459-1879-23-548
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON MULTISTABILITY OF GAITS IN THE PASSIVE WALKING ROBOT WITH ROUND FEET
Bao Yumeng, Rao Xiaobo, Ding Shunliang, Gao Jianshe
2024, 56(6): 1784-1795. DOI: 10.6052/0459-1879-23-545
Abstract FullText HTML PDF
EFFICIENT STOCHASTIC DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS OF UNDERWATER VEHICLE VIA DPIM
Chen Hanshu, Chen Guohai, Yang Dixiong, Fu Zhuojia
2024, 56(6): 1796-1806. DOI: 10.6052/0459-1879-23-606
Abstract FullText HTML PDF
EXPERIMENTAL STUDY OF AORTIC BMHV FLOW CHARACTERISTICS UNDER DIFFERENT PHYSIOLOGICAL CONDITIONS USING PIV
Qiang Yan, Duan Tianci, Zhang Minzu, Qi Liang, Wei Liejiang
2024, 56(6): 1807-1817. DOI: 10.6052/0459-1879-23-563
Abstract FullText HTML PDF