COMPLICATED BURSTING BEHAVIORS AS WELL AS THE MECHANISM OF A THREE DIMENSIONAL NONLINEAR SYSTEM 1)
Ma Xindong, Jiang Wenan, Zhang Xiaofang, Han Xiujing, Bi Qinsheng
Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics . 2020, (6): 1789 -1799 .  DOI: 10.6052/0459-1879-20-231