NUMERICAL STUDY ON DYNAMIC STALL FLOW CONTROL FOR WIND TURBINE AIRFOIL USING PLASMA ACTUATOR 1)
Zhang Weiguo, Shi Zheyu, Li Guoqiang, Yang Yongdong, Huang Minqi, Bai Yunmao
Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics . 2020, (6): 1678 -1689 .  DOI: 10.6052/0459-1879-20-090