DYNAMICAL ANALYSIS ON A KIND OF SEMI-ACTIVE VIBRATION ISOLATION SYSTEMS WITH DAMPING CONTROL 1)
Zhang Wanjie, Niu Jiangchuan, Shen Yongjun, Yang Shaopu, Wang Li
Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics . 2020, (6): 1743 -1754 .  DOI: 10.6052/0459-1879-20-147