ADVANCES IN DYNAMICS AND VIBRATION CONTROL OF LARGE-SCALE FLEXIBLE SPACECRAFT
Cao Dengqing, Bai Kunchao, Ding Hu, Zhou Xubin, Pan Zhongwen, Chen Liqun, Zhan Shige
Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics . 2019, (1): 1 -13 .  DOI: 10.6052/0459-1879-18-054