HYPERVELOCITY ISSUES OF EARTH IMPACT BY ASTEROIDS
Liu Sen, Dang Leining, Zhao Junyao, Bai Zhiyong, Huang Jie, Li Yi, Shi Yilei
Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics . 2018, (6): 1311 -1327 .  DOI: 10.6052/0459-1879-18-313